Forum Home Your IP: 54.80.208.105

Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 46

Chủ đề: Sheet nhạc nước ngoài tổng hợp (Piano + Guitar)

 1. #1
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần

  Sheet nhạc nước ngoài tổng hợp (Piano + Guitar)

  Khoảng hơn 2000 Sheet Piano các bài hát tiếng Anh có lời kèm theo (Link Mega), file hình *jpg

  0-9
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  A
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]  B
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ][Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ][Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]


  C
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  D


  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
 2. #21
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  The Beatles - 1962-1974 (PDF)
  List:
  Code:
  A DAY IN THE LIFE
  A HARD DAY'S NIGHT
  ACROSS THE UNIVERSE
  ACROSS THE UNIVERSE
  ALL I'VE GOT TO DO
  ALL MY LOVING
  ALL TOGETHER NOW
  ALL YOU NEED IS LOVE
  AND YOUR BIRD CAN SING
  ANOTHER GIRL
  ANY TIME AT ALL
  ASK ME WHY
  BABY YOU'RE A RICH MAN
  BABY'S IN BACK
  BACK IN THE U.S.S.R.
  BAD TO ME
  BECAUSE
  BEING FOR THE BENEFIT OF Mr. KITE
  BIRTHDAY
  BLACKBIRD
  BLUE JAY WAY
  CAN'T BUE ME LOVE
  CARRY THAT WEIGHT
  COME TOGETHER
  CRY BABY CRY
  DAY TRIPPER
  DEAR PRUDENCE
  DIG IT
  DO YOU WANT TO KNOW A SECRET
  DOCTOR ROBERT
  DON'T BOTHER ME
  DON'T LET ME DOWN
  DON'T PASS ME BY
  DRIVE MY CAR
  EIGHT DAYS A WEEK
  ELEANOR RIGBY
  EVERY LITTLE THING
  EVERYBODY'S GOT SOMETHING TO HIDE EXCEPT ME AND MY MONKEY
  FIXING A HOLE
  FLYING
  FOR NO ONE
  FOR YOU BLUE
  FROM A WINDOW
  FROM ME TO YOU
  GET BACK
  GETTING BETTER
  GIRL
  GIVE PEACE A CHANCE
  GLASS ONION
  GOLDEN SLUMBERS
  GOOD DAY SUNSHINE
  GOOD NIGHT
  GOODBYE
  GOT TO GET YOU INTO MY LIFE
  HELLO GOODBYE
  HELLO LITTLE GIRL
  HELP
  HELTER SKELTER
  HER MAJESTY
  HERE COMES THE SUN
  BEATLES - HERE THERE AND EVERYWHERE
  BEATLES - HEY BULLDOG
  BEATLES - HEY JUDE
  BEATLES - HOLD ME TIGHT
  BEATLES - HONEY PIE
  BI AM THE WARLUS
  I CALL YOUR NAME
  I DON'T WANT TO SEE YOU AGAIN
  I DON'T WANT TO SPOIL THE PARTY
  I FEEL FINE
  I ME MINE
  I NEED YOU
  I SAW HER STANDING THERE
  I SHOULD HAVE KNOWN BETTER
  I WANNA BE YOUR MAN
  LES - I WANT TO TELL YOU
  I WANT YOU
  I WILL
  I'LL BE BLACK
  I'LL BE ON MY WAY
  I'LL CRY INSTEAD
  I'LL FOLLOW THE SUN
  I'LL GET YOU
  I'LL KEEP YOU SATISFIED
  BI'M A LOSER
  I'M DOWN
  I'M HAPPY JUST TO DANCE WITH YOU
  I'M IN LOVE
  I'M LOOKING THROUGH YOU
  I'M ONLY SLEEPING
  I'M SO TIRED
  I'VE GOT A FEELING
  I'VE JUST SEEN A FACE
  IF I FELL
  IF I NEEDED SOMEONE
  IN MY LIFE
  IT WON'T BE LONG
  IT'S ONLY LOVE
  IT'S FOR YOU
  JULIA
  LADY MADONNA
  LET IT BE
  LIKE DREAMERS DO
  LITTLE CHILD
  LONG LONG LONG
  LOVE OF THE LOVED
  LOVE ME DO
  LOVE YOU TO
  LOVELY RITA
  LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
  MAGGIE MAE
  MAGICAL MYSTERY TOUR
  MARTHA MY DEAR
  MAXWELL'S SILVER HAMMER
  MEAN Mr. MUSTARD
  MICHELLE
  MISERY
  MOTHER NATURE'S SON
  NO REPLAY
  NOBODY I KNOW
  NORWEGIAN WOOD
  NOT A SECOND TIME
  NOWHERE MAN
  OB-LA-DI, OB-LA-DA
  OCTUPUS'S GARDEN
  OH! DARLING
  OLD BROWN SHOE
  ONE AFTER 909
  ONLY A NORTHERN SONG
  OO YOU
  PAPERBACK WRITER
  PENNY LANE
  PIGGIES
  PLEASE PLEASE ME
  POLYTHENE PALM
  POWER TO THE PEOPLE
  P.S. I LOVE YOU
  RAIN
  REVOLUTION
  ROCKEY RACCOON
  RUN FOR YOUR LIFE
  SAVOY TRUFFLE
  SEXY SADIE
  SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND
  SHE CAME IN TROUGHT THE BATHROOM WINDOW
  SHE LOVES YOU
  SHE SAID SHE SAID
  SHE'S A WOMAN
  SHE'S LEAVING HOME
  SOMETHING
  STEP INSIDE LOVE
  STRAWBERRY FIELDS FOREVER
  SUN KING
  TAXMAN
  TELL ME WHAT YOU SEE
  TELL ME WHY
  THANK YOU GIRL
  THAT MEANS A LOT
  THE BALLAD OF JOHN AND YOKO
  THE CONTINUING STORY OF BUNGALOW BILL
  THE END
  THE FOOL ON THE HILL
  THE INNER LIGHT
  THE LONG AND WINDING ROAD
  THE NIGHT BEFORE
  THE WORLD
  THERE'S A PLACE
  THINGS WE SAID TODAY
  THINK FOR YOURSELF
  THIS BOY
  TICKET TO RIDE
  TIPS ON MY TONGUE
  TOMORROW NEVER KNOWS
  TWO OF US
  WE CAN WORK IT OUT
  WHAT GOES ON
  WHAT YOU'RE DOING
  WHEN I GET HOME
  WHEN I'M SIXTY FOUR
  WHILE MY GUITAR GENTLY WEEPS
  WHY DON'T WE DO IF IN THE ROAD
  WILD HONEY PIE
  WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
  WTHIN YOU WITHOUT YOU
  WORLD WITHOUT LOVE
  YELLOW SUBMARINE
  YER BLUES
  YES IT IS
  YESTERDAY
  YOU CAN'T DO THAT
  YOU KNOW MY NAME (LOOK UP THE NUMBER)
  YOU LIKE ME TOO MUCH
  YOU NEVER GIVE ME YOUR MONEY
  YOU'RE GOING TO LOSE THAT GIRL
  YOU'VE GOT TO HIDE YOUR LOVE AWAY
  YOUR MOTHER SHOULD KNOW
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Michael Buble - It's Time Songbook
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

 3. 11 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 4. #22
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  550 Jazz Standards
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Trouble Sleeping - Corinne Bailey Rae
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Sheet một số bài hát

  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]


  Christian Piano Song Book
  Hơn 60 bài nhạc Christian
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Song Book:
  Bob Dylan - Blonde On Blonde
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

 5. 7 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 6. #23
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  Smashing Pumpkins - Siamese Dream
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Metallica - Ride the Lightning  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Jimi Hendrix - Blues


  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]


 7. 9 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 8. #24
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  Best Of Deep Purple  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  Evanescense - Fallen
  List:
  Code:
  Evanescence - 00 - Fallen (cover).pdf
  Evanescence - 01 - Bring Me To Life.pdf
  Evanescence - 02 - Going Under.pdf
  Evanescence - 03 - Everybody's Fool.pdf
  Evanescence - 04 - My Immortal.pdf
  Evanescence - 05 - Haunted.pdf
  Evanescence - 06 - Tourniquet.pdf
  Evanescence - 07 - Taking Over Me.pdf
  Evanescence - 08 - Imaginary.pdf
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ] 9. 9 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 10. #25
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  The Offspring - Smash  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Cancer - My Chemical Romance
  Arranged by Megan Gaud
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Bryan Adams - Rockscore

  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
  Green Day - American Idiot

  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]


 11. 11 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 12. #26
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  Metallica - The Art Of James Hetfield SONG BOOK
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Nickelback - All The Right Reasons  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  The Who - Rock score  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Britney Spears

  List:
  Code:
  Britney Spears - (You Drive Me) Carzy.pdf
  Britney Spears - Baby One More Time (ver1).pdf
  Britney Spears - Baby One More Time (ver2).pdf
  Britney Spears - Born To Make You Happy.pdf
  Britney Spears - Can't Make you Love Me.pdf
  Britney Spears - Dear Diary.pdf
  Britney Spears - Deep in My Heart.pdf
  Britney Spears - Don't be the Last to Know.pdf
  Britney Spears - Email My Hearts.pdf
  Britney Spears - Everytime (ver1).pdf
  Britney Spears - Everytime (ver2).pdf
  Britney Spears - From the Bottom of My Heart.pdf
  Britney Spears - I Will Be There.pdf
  Britney Spears - I Will Still Love You.pdf
  Britney Spears - I'm Not A Girl, Not Yet A Woman.pdf
  Britney Spears - Lucky.pdf
  Britney Spears - One Kiss From You.pdf
  Britney Spears - The Beat Goes On.pdf
  Britney Spears - The Girl in the Mirror.pdf
  Britney Spears - Thinkin' About You.pdf
  Britney Spears - Toxic.pdf
  Britney Spears - What U See Is What U Get.pdf
  Britney Spears - When Your Eyes Say It.pdf
  Britney Spears - Where are you Now.pdf
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]


 13. 8 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 14. #27
  HungMusic_NT's Avatar
  Ngày tham gia
  11-01-2011
  Đang ở
  ♫ Khánh Hòa ♫
  Bài viết
  4,799
  Thanks
  14,792
  Được THANKS 24,250 lần
  Hilary Duff
  Code:
  Hilary Duff - Come Clean (ver1).pdf
  Hilary Duff - Come Clean (ver2).pdf
  Hilary Duff - Fly.pdf
  Hilary Duff - What Dreams Are Made Of.pdf
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

  Backstreet Boys
  Code:
  Backstreet Boys - As Long as you Love Me.pdf
  Backstreet Boys - Drowning.pdf
  Backstreet Boys - I Need You Tonight.pdf
  Backstreet Boys - I Want It That Way.pdf
  Backstreet Boys - Incomplete.pdf
  Backstreet Boys - Quit Playing Games.pdf
  Backstreet Boys - Show Me The Meaning Of Being Lonely.pdf
  [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]

 15. 7 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới HungMusic_NT cho bài viết hữu ích này:


 16. #28
  Tiểu học
  Ngày tham gia
  08-08-2011
  Đang ở
  tp.HCM
  Bài viết
  2
  Thanks
  2
  Được THANKS 4 lần
  Anh, kinh thật :"| em định kiếm mấy bản hay hay về in ra đóng sách để có hứng tập lại :'D gặp ngay phải cái topic này của anh, không biết đóng bao nhiêu cuốn mới đủ nữa .. Bái phục...

 17. 2 thành viên sau đây đã bấm nút Thanks (gửi lời cảm ơn) tới gabby11 cho bài viết hữu ích này:


 18. #29
  THCS
  Ngày tham gia
  31-05-2011
  Đang ở
  ha noi
  Bài viết
  13
  Thanks
  10
  Được THANKS 5 lần

  Xin sheet bài "viva forever" của Spice Girl

  Ai có thể cho em sheet bài viva forever với

 19. #30
  Tiểu học
  Ngày tham gia
  25-08-2011
  Đang ở
  Cần Thơ
  Bài viết
  1
  Thanks
  11
  Được THANKS 0 lần
  Có bạn nào có bài hold me for a while không, hay bài green leaves of summer

Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •