Nói chung em đã mua nhiều USB mua trong tgdd cung thế về cắm thu cứ bị văng. mặc dù đã formart rồi xóa hết để úb trông cũng thế. em dùng 970. nhưng em mua 1 cái đầu lọc thẻ cắm cái thẻ nhớ vào thì thu ầm ầm cho dù thẻ có trăm thứ bà dằng cũng ok. đặc biệt k nóng usb thì nóng ran