Ai có nhu cầu mua lại đàn tranh thì liên hệ em sdt: 0961660699.