Mình là thành viên mới, xin chào các anh em trong diễn đàn.

Có cách nào để khi nhấn nút START trên đàn Yamaha mà style ko bắt đầu từ phách 1 mà từ phách 3, coi như 3 và 4 là nhịp lấy đà và sau đó quay lại phách 1 không? Nếu phải chỉnh sửa style thì có thể hướng dẫn mình được ko.

Cảm ơn trước nhiều!