cần mấy anh trong hội giúp em lời bài hát các bài tân cổ, số là nhà em ở quê có quán hát với nhau, chỉ chơi nhạc vọng cổ em có tải trên đây của mấy anh trong hội mà còn thiếu nhiều bài nhac cổ ,anh chị nào trong hôi có gúp đở dùm e, cảm ơn nhiều