Em thấy thể loại nhạc này rất là hay chỉ có vocal là từ "là lá" hoặc "hà há...". Các bác có kiến thức âm nhạc và nghe nhiều giúp em để em tìm thêm được nhiều bài thuộc thể loại này về nghe với ạ nó rất thư giãn. Ví dụ như bài Tuý Hồng Nhan trong phim thuỷ hử ạ