Như trên tui lỡ tay chọn sai cho nên ko vô trong forum được Vậy Ban QT mở dùm Tôi Forum à