Mình cần tìm người có kinh nghiệm làm style cho yamaha
Yêu cầu:
Style làm ~98% so với bản gốc
Intro, các main, ending, ..rõ ràng
Công việc lâu dài, giá cả thương lượng
1 style/ 2 ngày làm việc/ nhận tiền
Mọi chi tiết xin liên hệ qua fb

Facebook.com/mr.tuannhon
Cảm ơn mọi người