Bro ơi, giúp mình với, mình muốn xin bài tiểu luận phân tích tác phẩm âm nhạc, bài hát Người Hà Nội với. Biết là trong diễn đàn có nhiều bạn học chuyên ngành lý sáng chỉ nên mình mạnh dạn xin. Cảm ơn bro