Bán Yamaha HS5 Powered Studio Monitor - hàng ship mỹ điện 110v 7tr - AE cần LH 0903955122