CẦN BÁN CON TASCAM DM4800 - CHẤT LƯỢNG RẤT TỐT - CHƯA TỪNG BUNG ỐC VA CHẠM...
Info đọc thêm trên các trang web giúp các nghe các Bác.
Giá : 2000$