Em đang gôm $ để đầu tư dàn loa array , nên còn dư 2 cập full đơn còn sử dụng tốt nay muốn để lại cho anh em nào có nhu cầu . Giá cho em nó là 8tr5 có fix giá chút đỉnh cho anh em nào thật sự cần . ae lại tại nhà test nếu cảm thấy được thì giao dịch luôn .
Điện Thoại : 0947961447

ae xem ảnh ở link dưới nhé
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]