CHÀO AE!!!

MÌNH CUNG CẤP TRỐNG MÔ HÌNH 8 PAD

LIÊN HỆ: 0983435140

KHÔNG PEDAL VÀ GHẾ