Các Bác nào có voice kèn lá thì cho em xin.Cám ơn các bác nhiều.