Các bác biết ở đâu bán bộ phận này của đàn bass không giới thi mình với!
Cảm ơn các bạn nhiều
.
.
>