CREST PERFORMANCE CPL-1288
Comp rời made in USA
giá : 5tr
dùng để mix hoặc hát karaoke khá ngon...
alo: 0927001863