Sản phẩm nhóm mình vừa làm cho Valentine

Producer: ReDFox
Composer: Nguyen Jenda
Singer: ReDFox
Camera/Director/D.O.P: Lam Huynh
Actress/ Graphic designer: Haley Syber
Script: Phuong Anh
=============================
+Facebook:
- ReD Fox: [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
- Lam Huynh: [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
- Haley Syber: [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]
- Phuong Anh: [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]