Em là thành viên mới,xin anh em giúp đở em nhiều,anh em có samler Dj hay,hay bank tiếng danh cho s950 cho em xin đi ạ,cám ơn nhiều