Tôi đang biên tập giáo trình nhạc nên dùng Encore 5 để chép lại.
Giờ tôi muốn chép 1 vài bài nhạc ngắn: khac nhịp, khác khóa nhạc; khác giọng, khác tít... lên cùng 1 trang trong Encore 5 mà chưa biết làm thế nào.
Mong anh em nào biết cách chỉ giúp tôi.
Trân trọng cảm ơn các anh em.
email của tôi: [Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]