cháo các bác! Bác nào có tiếng gi ta cổ nhạc dành cho Psr 700 cho em xin với. Chân thành cảm ơn