mình mi x xong ra bài cuối cùng nghe sao ko được trong trẻo, không biết nó thiếu gì