- "Làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu"
Hoa đêm vốn làm gì có màu mà bao đời nay người đời cứ đi tìm câu hỏi rồi tự huyễn hoặc ra bao nhiêu màu cho nó