Ko hiểu khi đánh hợp âm thì sao ta. Rất khâm phục anh chàng này. Phải nói thẳng là ngả nón khâm phục luôn chứ ko phải khâm phục bình thường nữa