chào các bác!
Con PA6 của em hiện giờ đã có sample tranh rải khi nhấn 1 phím, nhưng khi làm thì hơi bất tiện nếu đang dùng tiếng tranh thường mà muốn rải 1 phát thật vi diệu. Em thấy bác MLA có thể dùng bend rung đẩy lên của S950 là ra được tiếng rải của tranh khi đang sử dụng tranh đơn, vậy có bác nào biết cách làm cho PA6 khi đang sử dụng tiếng tranh đơn mà kéo bend xuống dưới thì ra tiếng rải ko? Đa tạ cấc bác!