Như tiêu đề, nhờ các bác giúp với. Đàn của em đang bị hỏng nên ko thể làm gì được