Em có con đàn Organ Casio. Giờ muốn làm nhạc bằng con này. Em đang kiếm 1 con Sound Card ghẻ để chống trễ tiếng mà k biết kiếm ở đâu giá rẻ. Tầm khoảng hơn triệu thôi ạ. Bác nào chỉ giúp em với. Em ở Hà Nội