Mem mới sử dụng phần mềm này, phần mềm ổn, có điều còn chưa biết nhiều, mong Topic này trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ anh em với nhau.
Xin cám ơn các Bác.