Mời cả nhà cho ý kiến về bài hát của nhà em, nhân 20/11, chợt nhớ mình có viết bài về chủ đề trường lớp nên up lên chia sẻ chút cảm xúc thời nông nổi
[Chỉ thành viên đăng ký mới nhìn thấy link. ]