Như tiêu đề ngày làm thứ 4 (13/05/2015)
Làm buổi trưa.
Bác nào làm được cho hay nhé
Hoặc giới thiệu để liên hệ lại cũng được
LH: O989 315 O96 (Khiêm)
Cám ơn!