Chào các Bác, như tiêu đề em định mua 1 em s910 cũ, có ông anh trong nghề bán lại cho em giá là 24 triệu, em mới xem qua thì hình thức còn khá mới. Mà giờ em muốn kiểm tra xem Ông có thay đồ gì trong đó hay không thì làm sao để kiểm tra các Bác? Mà ông nói đã mở ra một lần để làm vệ sinh. Em cũng nghe người ta nói, đàn cũ thường thì người ta phải thay cái "BO" gì mà mười mấy triệu đó phải ko các Bác?