Nhờ anh em giúp cho một vài voice lead guita làm từ đàn s750, đã thử nhiều em rùi mà không thấy vừa ý, có thể do làm từ 910, 950 nên không tương thích cho 750! thanks anh em rất nhiều!( mình đang xài đàn 750)!!