Mình là keyboards mới
do đam mê nên chơi keyboards .ah em nào
ở gần sân bay,chợ phủ lỗ giao lưu nhé .