Ai ở lào cai tổ chức off cho vui nào >mục đích giao lưu là chính! riệu là phụ hehe!
Ai off ở lào cai pm em cái nhé sdt: 01688307969

VAE Team: Cảm ơn sự nhiệt tình của bạn. Tuy vậy đã sửa giúp bạn 3 chữ "ai" đầu dòng đều không viết Hoa, danh từ riêng "Lào Cai" cũng cần viết Hoa bạn àh!