-đang dư vài mặt trống tama imperialstar 5 và pearl vision + 2 pedal sound percussion, bác nào có dư chân hihat và cymbal thì đổi với mình, hiện tại đang thiếu 2 chân này. còn bác nào muốn mua thì mình bán hết tất cả là 1,5tr tặng luôn cho 3 cái bracket HI-mid-floor tom của tama./IMG] liên hệ : 0919522593