Em bật nguồn iphone lên chỉ thấy hiện hình cục pin màu đỏ có tia sét và máy không thể nào vào trong menu chính được ..
các anh em nào rành iphone chỉ cho em với .Con iphone của em co hiện tượng trên là bị sao vậy.......giúp em với cac pro ơi
ah em nói thêm là khi bật nguồn lên thì khoảng vài giây máy tắt và có tia sáng hiện lên ...em không biết nó bị sao nữa...huhu
Có phải bị lock rồi không ..........bây giờ em fai làm sao