PDA

View Full Version : [VSTi] EWQL Voices of ApocalypseHamVui
21/6/10, 08:40 PM
Để dùng các tiếng ahh, ohhh, ehh để làm dàn bè thì thì dùng bộ East West - Quantum Leap Symphonic Choirs quá nặng, nếu chỉ cần như vậy có thể dùng bộ choir của EWQL chạy trên nền kontack, toàn những tiếng hát đệm nghe rất khá và tương đối nhẹ
DEMO

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]=27
EWQL Voices of Apocalypse (1.4Gb)


[/URL][Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Bộ này có các tiếng sau:
MEN'S CHOIR
MC ah MOD C1-C#1.nki
MC Cluster Crescendos.nki
MC Consonants C1-D#1.nki
MC ee MOD C1-C#1.nki
MC eh MOD C1-C#1.nki
MC ih MOD C1-C#1.nki
MC mm MODfltr C1-C#1.nki
MC oh MOD C1-C#!.nki
MC oo MOD C1-C#1.nki
MC Shouts.nki
MC Staccato Ah.nki
MC uh MOD C1-C#1.nki
WOMEN'S CHOIR
WC ah MOD C1-C#1 church.nki
WC ah MOD C1-C#1.nki
WC ah-ee MOD.nki
WC ah-eh MOD.nki
WC ah-ih MOD.nki
WC ah-mm MOD.nki
WC ah-oh MOD.nki
WC ah-oo MOD.nki
WC ah-oo-ee-oh-eh-ih-uh-mm KS C1-G1.nki
WC ah-uh MOD.nki
WC cluster crescendos.nki
WC ee MOD C1-C#1 church.nki
WC ee MOD C1-C#1.nki
WC ee-eh MOD.nki
WC ee-ih MOD.nki
WC ee-mm MOD.nki
WC ee-oh MOD.nki
WC ee-uh MOD.nki
WC eh MOD C1-C#1 church.nki
WC eh MOD C1-C#1.nki
WC eh-ih MOD.nki
WC eh-mm MOD.nki
WC eh-uh MOD.nki
WC ih MOD C1-C#1 church.nki
WC ih MOD C1-C#1.nki
WC ih-mm MOD.nki
WC ih-uh MOD.nki
WC mm MODfltr C1-C#1 church.nki
WC mm MODfltr C1-C#1.nki
WC Nonpitch-Consonants C1-D#1 ModXFade.nki
WC oh MOD C1-C#1 church.nki
WC oh MOD C1-C#1.nki
WC oh-eh MOD.nki
WC oh-ih MOD.nki
WC oh-mm MOD.nki
WC oh-uh MOD.nki
WC oo MOD C1-C#1 church.nki
WC oo MOD C1-C#1.nki
WC oo-ee MOD.nki
WC oo-eh MOD.nki
WC oo-ih MOD.nki
WC oo-mm MOD.nki
WC oo-oh MOD.nki
WC oo-uh MOD.nki
WC Pitch-Consonants C1-C2 ModAtk.nki
WC shouts.nki
WC staccato ah.nki
WC uh MOD C1-C#1 church.nki
WC uh MOD C1-C#1.nki
WC uh-mm MOD.nki
ANGEL'S CHOIR
Angels ah Classic MODatk.nki
Angels nonvib oo_oh MOD church.nki
Angels nonvib oo_oh MOD.nki
Angels oh MOD Heaven.nki
DEMON'S CHOIR
Demons Mod unlooped church.nki
Demons Mod unlooped.nki

Link download:

[URL][Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Bác nào biết down bằng torren có thể lấy link ở đây down cho đỡ phải đợi và ko sợ bị ngắt mạng
[Only registered and activated users can see links]

vietstaraudio
12/4/16, 02:27 PM
Anh HamVui còn link Torent của bộ này cho em xin lại với ạ.

congkeyboard
12/4/16, 02:51 PM
Anh HamVui còn link Torent của bộ này cho em xin lại với ạ.

Đây nhé:[Only registered and activated users can see links]

vietstaraudio
12/4/16, 08:47 PM
Cảm ơn bác nhiều ạ. Em cố gắng cày nó về máy, gặp trục trặc gì em sẽ alo làm phiền bác.

hoanhkhoa
14/9/16, 03:56 PM
anh ơi, em down được bộ này trên mạng, nhưng là file .gig ko, vậy cái gì chạy được file này?