PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Best Service Chris Hein VSTiDucAnh
19/5/10, 09:09 PM
Bộ hơi tiếng rất thật và dày thường sử dụng trong các thể loại acoustic rất hay. Mời các bác ! :a:

Chris Hein Horns Vol 2 (13 Gb khi bung)

Link:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
D2
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

pass: [Only registered and activated users can see links]

DucAnh
26/5/10, 06:56 PM
Một bộ bass cũng khá nổi tiếng: "Chris Hein Bass" (12.48 Gb). Tiếng bass nghe rất thật. Elerctric, Acoustic hay slap nghe rất sướng ! Đặc biệt, ta chỉ cần điều chỉnh Sub, rev, và nhiều chức năng khác tại phần mềm mà không cần phải hỗ trợ các VST khác. Mời các bác !

"Chris Hein Bass" (12.48 Gb)

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Link:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

D2
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Serial: 83773-09719-85941-19870-93917
:a:

DucAnh
01/6/10, 11:26 PM
Có cái này chưa các bác ? Nếu chưa hãy mau mau kẻo link die. Bộ này cũng ngang ngửa Acoustic Legends HD, mỗi bộ đều hay như nhau. Các bộ tiếng rất thật dựa trên các nguyên tắc kỷ thuật của người chơi guitar. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì đây là bộ guitar nghiên về acoustic tuyệt nhất. Các mẫu sampler lấy rất kỹ và chuẩn nên tạo cảm giác cho người sử dụng như đang được chạm vào cây guitar thật.
Ngoài ra mẫu tiếng electric guitar cũng không kém phần chuẩn. Nếu nó được kết hợp với các VST khác như: Guitar rig 4, AmpliTube.v3.0 thì ta có một tiếng rock lead thật tuyện vời với các kỷ thuật của guitar điện. Mời các bác trãi nghiệm.....

Chris Hein - Guitars (14.5 Gb)
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Link:
Bác nào có Acc down nhanh hơn :a:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

n0t-[bAd]
27/2/11, 11:29 AM
Bác nào có link down full bộ Chris Hein Guitar ko share em với? 8->

BinhOrgan
27/2/11, 02:39 PM
Mời bác

[Only registered and activated users can see links]

Sonkeyboard
24/4/11, 08:16 AM
Best Service Chris Hein Horns Vol 3 Muted Brass KONTAKT | 15.2 Gb

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.3.Muted.Brass.KO NTAKT ([Only registered and activated users can see links])

Password:
[Only registered and activated users can see links]

kiencangxanh
24/4/11, 11:08 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol 3 Muted Brass KONTAKT | 15.2 Gb

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Best.Service.Chris.Hein.Horns.Vol.3.Muted.Brass.KO NTAKT ([Only registered and activated users can see links])

Password:
[Only registered and activated users can see links]
Cập nhật thêm link cho Best Service Chris Hein Horns Vol 3 Muted Brass KONTAKT_14,7Gb
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

kiencangxanh
28/4/11, 01:46 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol.4 More Brass & Woodwinds

KONTAKT DVDR | NKI NKX NKC | 12.4 GB
[Only registered and activated users can see links]
Link download:

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Sonkeyboard
01/5/11, 03:18 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol 1 Solo Instruments v1.5 KONTAKT | 2.97 Gb
[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links]

Password:
[Only registered and activated users can see links]

Sonkeyboard
01/5/11, 03:20 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol 3 Muted Brass KONTAKT | 15.2 Gb


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links]

Password:
[Only registered and activated users can see links]

Sonkeyboard
01/5/11, 03:21 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol 4 More Brass & Woodwinds KONTAKT | 12.4 Gb


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links]

Password:
[Only registered and activated users can see links]

bibibi
13/6/11, 09:56 PM
Best Service Chris Hein Horns Vol 4 More Brass & Woodwinds KONTAKT | 12.4 Gb


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links]

Password:
[Only registered and activated users can see links]

Bộ này và Vol3 chưa Crack nên chưa sai dc Các bác àh.ai nôn quá thì từ từ rồi dow nha:Dtranh ổ cứng bị đầy:D

Mykinyeu
13/6/11, 10:47 PM
Bộ này và Vol3 chưa Crack nên chưa sai dc Các bác àh.ai nôn quá thì từ từ rồi dow nha:Dtranh ổ cứng bị đầy:D

Chú phát biểu không đúng rồi, anh dùng bình thường nhé! Từ 1 đến 4 luôn! :))

Sonkeyboard
13/6/11, 10:53 PM
Bộ này và Vol3 chưa Crack nên chưa sai dc Các bác àh.ai nôn quá thì từ từ rồi dow nha:Dtranh ổ cứng bị đầy:D
Nếu bibibi khôgn cài được thì đăng bài lên để anh em giúp chứ chưa biết cách cài đừng phán vậy nhé cụ :)):)):)):))

bibibi
13/6/11, 10:56 PM
Có đăng cả đống:((mà ko ai trả lời nên tưởng ko sài dc.có gì All bỏ qua.hik

Sonkeyboard
13/6/11, 11:03 PM
Có đăng cả đống:((mà ko ai trả lời nên tưởng ko sài dc.có gì All bỏ qua.hik
Bibibi mua link toren của T2 ấy, đảm bảo crack ngon luôn, đang có rao bán đó mua đê :):):):)

bibibi
13/6/11, 11:22 PM
Cái này mua làm gì.Sonkeyboar nghĩ sao kêu tui mua có 500m:(mua kiểu này ông Tyros nói ko bán:))chắc tui cài bị thiếu cái gì đó thôi:đang diều tra:))

LongSad
14/6/11, 12:51 AM
Cái này mua làm đếch gì.Sonkeyboar nghĩ sao kêu tui mua có 500m:(mua kiểu này ông Tyros nói ko bán:))chắc tui cài bị thiếu cái gì đó thôi:đang diều tra:))

Anh bibibi nhé, anh nhớn rồi, nói trên forum giảm tránh đi nhé :d, chứ hội em nhỏ học nhanh lắm " ..ếch gì "

bibibi
14/6/11, 10:01 AM
Dow 2 bộ Chris hein vol3 và vol4 về mở ra nó thế này.hixx.mình kiểm tra toàn bộ đầy đủ mà ko biết sao vẫn ko chụi đọc:(
Đây là bản Kontank của mình

Và nhấp vào nó thế này
Đã xóa hình, hãy up hình cần giúp đỡ lên host ngoài

bibibi
15/6/11, 08:11 PM
Ai đang sài Bộ CHris hein horn Vol 3 và vol 4 thì cho Bi hỏi là khi Dow về bung ra có File Setup ko:(2 bộ này Bi dow = torent nên ko có setup mà kiểm tra lại thì Library thì phải có setup chứ.hix thế mà cái này về là sài ko Setup nên mở haoì ko dc:)nếu có file setup thì ae Up lên hộ Bi nha.thank nhiều nhiều lắm

Mykinyeu
15/6/11, 09:08 PM
Ai đang sài Bộ CHris hein horn Vol 3 và vol 4 thì cho Bi hỏi là khi Dow về bung ra có File Setup ko:(2 bộ này Bi dow = torent nên ko có setup mà kiểm tra lại thì Library thì phải có setup chứ.hix thế mà cái này về là sài ko Setup nên mở haoì ko dc:)nếu có file setup thì ae Up lên hộ Bi nha.thank nhiều nhiều lắm

Bộ này lấy đâu ra setup, Add Library là chạy ổn! :))

BinhOrgan
15/6/11, 09:28 PM
Cài cái nỗi gì hở các bác.lý do là do Kontakl 4.2 thường xuyên bị lỗi khi add bộ mới.cứ add xong rồi bạn phải Remove đi xong add lại lần 2 là được à

ngocson16
21/7/11, 08:41 AM
Xin anh em giúp đỡ, tôi đang download bộ Chris Hein - Guitars (14.5 Gb) bằng torrent có tất cả 4 DVD nhưng DVD 1 có dung lượng là 3.63G download được 62% thì bị đứng, hiện tại đã download được DVD 2(6.71G), DVD 3(3.87G), DVD 4(913M). Nếu được rất mong anh em giúp đỡ để tôi có thể dowload được trọn vẹn bộ Vst này. Cám ơn rất nhiều!
J.B.NgocSon

BinhOrgan
21/7/11, 09:15 AM
Trường hợp nếu link bị đỏ là lnik đã die.nêu kg đỏ thì đành chờ có người cùng dw với mình nó sẽ chạy tiếp,Chắc anh đã hiểu về cách chia sẻ dw băng Torent rồi chứ.Còn kg dc nữa thì wa em chép Fre cho

ngocson16
22/7/11, 04:29 PM
Cám ơn anh đã gửi thư trả lời cho tôi, nếu được thì xin anh chép giúp cho tôi DVD 1 của bộ phần mềm này. Anh binhorgan có thể cho tôi xin số điện thoại để tiện liên lạc nhé! Rất mong được sự giúp đỡ.

BinhOrgan
22/7/11, 05:24 PM
Số dt của em 0982982092 em ở Biên hòa.nêu thiếu bộ nào cứ alo

binh_phoma
12/8/11, 08:24 AM
Ngoài ra mẫu tiếng electric guitar cũng không kém phần chuẩn. Nếu nó được kết hợp với các VST khác như: Guitar rig 4, AmpliTube.v3.0 thì ta có một tiếng rock lead thật tuyện vời với các kỷ thuật của guitar điện. Mời các bác trãi nghiệm.....

Chris Hein - Guitars (14.5 Gb)


[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
A e nào có keygen bộ này up lên cho e xin với... Mất công down về chẳng nhẽ không cài ^^:).

BinhOrgan
12/8/11, 09:02 AM
Key của bác đây 78595 51013 37980 94705 79109

HoaiPhuong_kb63
28/12/11, 10:04 PM
Anh em giúp cho mình xin link Torrent của Chris Hein Guitar (Kontakt). Link trên diễn đàn mình tiêu hết rồi. Chân thành cám ơn.

HoaiPhuong_kb63
05/1/12, 09:57 PM
Cứu bồ dùm anh em ơi, mình down Best Chris Hein Guitar - giải nén xong thì ko thấy file setup, add library cũng ko xong, vào file chỉ đến nơi chứa library - chọn Best Chris Hein Guitar - chọn Best Chris Hein Guitar_007.nkx - chọn samples - chọn Jazz guitar - chọn voice - thì báo như vầy:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Nhấn yes thì voice hiện ra nhưng ko có tiếng. Nhờ a,e hướng dẫn dùm, cám ơn rất nhiều.

Quaiy
05/1/12, 10:55 PM
Add Library chứ P. Xem hình làm lại nhé!
Chép toàn bộ lên HDD cả 5 DVD:
[Only registered and activated users can see links] 4.jpg ([Only registered and activated users can see links])

Sau đó vào kontatk thực hiện:

[Only registered and activated users can see links] 1.jpg ([Only registered and activated users can see links])

binh_phoma
05/1/12, 11:15 PM
phải add library chứ.. đây là a kéo nhầm file sample của nó vào rồi hay sao ấy.

HoaiPhuong_kb63
06/1/12, 07:26 AM
phải add library chứ.. đây là a kéo nhầm file sample của nó vào rồi hay sao ấy.

Anh add library thì báo: No library found.
Sao Vsti này anh down về ko có file setup, chỉ có như sau: Chris hein guitar_007.nkc - Chris hein guitar_007.nkx - Chris hein guitar_008.nkc - Chris hein guitar_008.nkx - Chris hein guitar_009.nkx
Dung lượng 4gb56.

Quaiy
06/1/12, 09:03 AM
Chris Hein - Guitars Full gồm 5 DVD tổng dung lượng 18.4 GB, có thể bộ 4.5GB là rip.

HoaiPhuong_kb63
06/1/12, 09:44 AM
Chris Hein - Guitars Full gồm 5 DVD tổng dung lượng 18.4 GB, có thể bộ 4.5GB là rip.

Vậy em phải làm sao hả anh Tường? Em khoái bộ này lắm mà sao link torrent down về chỉ có bấy nhiêu?

Q: Hãy đợi đấy, sẽ gởi link torrent!

Sonkeyboard
08/7/12, 08:11 PM
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Best Service Chris Hein Horns COMPACT KONTAKT | 4.08 Gb


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Instruments

Brass:
• 13 x Trumpet
• 4 x Fluegelhorn
• 9 x Tenor-Trombone
• 6 x Bass-Trombone
• 1 x Cimbasso
• 2 x Tuba
• 1 x Alphorn

Woodwinds:
• 4 x Clarinet
• 2 x Soprano Sax
• 4 x Alto Sax
• 3 x Tenor Sax
• 2 x Baritone Sax
• 1 x Bass-Sax
• 1 x ContraBass-Sax
• 6 x Synth-Brass

Main Features
• 53 Solo Instruments
• 6 Synth-Brass Instruments
• Approx. 9.800 Samples
• 5 GB Content
• Built-in Mixer
• 5 different Playing Techniques
• No Key-Switches required
• Up to 8 Velocities per Note
• Detailed Control-Features
• 6 DSP EFX, 21 Convolutions

Download
Best.Service.Chris.Hein.Horns.COMPACT.KONTAKT


Download Part01 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part02 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part03 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part04 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part05 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part06 ([Only registered and activated users can see links])

Password:
[Only registered and activated users can see links]

vantq
08/7/12, 09:36 PM
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Best Service Chris Hein Horns COMPACT KONTAKT | 4.08 Gb


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Instruments

Brass:
• 13 x Trumpet
• 4 x Fluegelhorn
• 9 x Tenor-Trombone
• 6 x Bass-Trombone
• 1 x Cimbasso
• 2 x Tuba
• 1 x Alphorn

Woodwinds:
• 4 x Clarinet
• 2 x Soprano Sax
• 4 x Alto Sax
• 3 x Tenor Sax
• 2 x Baritone Sax
• 1 x Bass-Sax
• 1 x ContraBass-Sax
• 6 x Synth-Brass

Main Features
• 53 Solo Instruments
• 6 Synth-Brass Instruments
• Approx. 9.800 Samples
• 5 GB Content
• Built-in Mixer
• 5 different Playing Techniques
• No Key-Switches required
• Up to 8 Velocities per Note
• Detailed Control-Features
• 6 DSP EFX, 21 Convolutions

Download
Best.Service.Chris.Hein.Horns.COMPACT.KONTAKT


Download Part01 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part02 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part03 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part04 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part05 ([Only registered and activated users can see links])
Download Part06 ([Only registered and activated users can see links])

Password:
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


Bố thằng cu có linhk Utorrent không, mình đang tìm bộ Brass nào xem có hơn s910 không

Sonkeyboard
08/7/12, 10:46 PM
Bạn vào rutrackeg.org đánh vào mục tìm kiếm
Best Service Chris Hein Horns COMPACT

là ra link torent cho bạn xài

HoaiPhuong_kb63
08/7/12, 10:52 PM
Bố thằng cu có linhk Utorrent không, mình đang tìm bộ Brass nào xem có hơn s910 không

Có đây, mới kiếm xong (cũng nhờ Cu Sơn), down chung cho lẹ Văn ơi: [Only registered and activated users can see links]

vantq
08/7/12, 11:08 PM
Có đây, mới kiếm xong (cũng nhờ Cu Sơn), down chung cho lẹ Văn ơi: [Only registered and activated users can see links]
Mây bộ trước nghe chán vãi,bộ này không bít hay hơn nhiu không anh nhi. Nào các bác cùng em dow đê cho nhanh nào

Anhchu89
09/7/12, 12:16 AM
Có Bộ Đồng nào chơi nhạc nhẹ không các Bác tư vấn em với :D

HamVui
09/7/12, 12:19 AM
Mây bộ trước nghe chán vãi,bộ này không bít hay hơn nhiu không anh nhi. Nào các bác cùng em dow đê cho nhanh nào
Bộ hơi mình thấy Chris Hein Horns nghe được nhất, thật và dày. mỗi tội nặng, bộ cũ nguyên cả thư viện của nó từ Vol.1-Vol.4 gần 40Gb, Bây giờ chắc tụi nó biên tập lại cho gọn thành 2 bộ :
bộ compact là bộ rút gọn, bộ complete là bộ full. Nghe thử demo ở đây nè:
Demo bộ compact
[Only registered and activated users can see links]

Demo bộ Complete
([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links]

N ([Only registered and activated users can see links])ói chung đây là bộ rất gọn và hợp lý nhất để chơi nhạc cụ hơi trong nhạc nhẹ. nếu chơi nhạc Jazz mới cần chơi nguyên bộ Complete

Anhchu89
09/7/12, 12:36 AM
[Only registered and activated users can see links]

thaiorganthai
23/3/14, 04:35 PM
Phải thằng của tôi ở biên hòa ko bình sít hả