PDA

View Full Version : Lỗi khi chia lại ổ cứng trong win xphunghunghung82
26/9/10, 09:33 PM
Em chia lại ổ cứng bằng partion magic, đã lấy phần thừa của ổ D nhập vào ổ E, nhấn appy -> OK và nó hiện ra bảng Batch Progress, trong đó có 3 ô nó chỉ chạy mấy cái vệt xanh xanh được như sau:

Entire Progress: 14%
Resiing Patition: 31%
Clearing truncated patition: 10%

Rồi máy đơ luôn, chuột không nhúc nhích. Vậy đây có phải là lỗi khi chia không hay là nó đang thực hiện chia ổ? Em không rành về mấy cái vụ này lắm.

TheThuongNT
27/9/10, 08:47 AM
Vấn đề chia ổ này rất nguy hiểm, cũng rất ít người thường xuyên làm việc này, vì thế máy bị đơ trong quá trình resize partion thì mình nghĩ chẳng ai giải quyết được. Quá trình làm việc này bạn có thể làm dos bằng đĩa hirent boot nếu như vẫn muốn chia ổ.

lazycattom
29/9/10, 04:57 AM
Theo mình chỉ còn 3 cách :
1 là dùng 1 phần mềm khác trong doss format toàn bộ ổ cứng lại.
2 là ra tiệm sắm 1 cái mới.
3 mang nó tới bệnh viện PC.

Chia ổ cứng lại, đây là 1 việc có khá nhiều nguy cơ đấy, nhất là với những ổ cứng đã sử dụng trên 1 năm.Nên dùng phần mền kiểm tra tình trạng của nó trước và nên format toàn bộ những phân vùng muốn chia lại trước khi bắt đầu .khi khi tiến hành phải thao tác thật chính xác và tránh hủy bỏ giữa chừng , nếu nó có chạy lâu cũng ráng đợi.Khi bị lỗi thì lên dùng cách format lại bằng nhiều chương trình khác nhau,cũng có thể đem sang 1 cái máy tính mạnh hơn để làm thử .Nếu Format đc thì việc phân chia ổ cứng lại là chắc chắn sẽ được.Dĩ nhiên toàn bộ quá trình đều phải làm trong Dos.
Còn khi lỗi ko đỡ đc, thì việc mang tới bệnh viện cho nó là giải pháp cuối cùng nhưng không khả thi lắm.Nếu là ổ cứng mắc tiền thì cũng nên xem thế nào.

Sonkeyboard
27/10/10, 01:05 PM
Em tìm thấy hướng dẫn này không biết có giúp dc anh hunghunghung ko


Khi Partition Magic Pro hoạt động trong môi trường Windows, việc thay đổi kích thước 1 phân vùng nào đó tương đối dễ dàng, chỉ việc click chuột vào menu “Resize a Partition”, chương trình sẽ thực hiện lệnh theo yêu cầu của mình. Còn ở đĩa Hiren Boot CD, Partition Magic Pro hoạt động trong môi trường DOS, không có menu “Resize a Partition”, nên mọi thay đổi (thêm, bớt) kích thước phân vùng đều được thực hiện trên tab “Resize/Move”.

Lưu ý là hệ điều hành DOS chỉ nhận biết được các phân vùng FAT hay FAT32, không nhận biết được phân vùng NTFS. Mặc dù Partition Magic Pro hoạt động trong môi trường DOS vẫn nhận biết được các phân vùng FAT, FAT32 hay NTFS, nhưng việc gọi tên các phân vùng đó lại phụ thuộc vào hệ điều hành DOS. Nếu harddisk của ta có 3 phân vùng (C, D và E) và cả 3 phân vùng đều là FAT32, thì hệ điều hành DOS (và Partition Magic Pro hoạt động trong DOS) sẽ gọi tên các phân vùng đó là C, D và E. Khi cả 3 phân vùng C, D và E đều là NTFS, thì hệ điều hành DOS sẽ không nhận biết được cả 3 phân vùng đó. Chương trình Partition Magic Pro hoạt động trong DOS vẫn nhận biết được các phân vùng này, nhưng chúng sẽ không mang tên ký tự nào cả. Trên bảng hiển thị ta vẫn sẽ nhìn thấy các phân vùng đó, trong đó phân vùng thuộc các sector trong cùng của harddisk (thường chứa hệ điều hành) sẽ nằm ở dòng trên cùng của bảng hiển thị, còn các phân vùng thuộc các sector phía ngoài của harddisk sẽ nằm ở dưới. Trong trường hợp các phân vùng của harddisk là hỗn hợp của cả FAT32 và NTFS, thì hệ điều hành DOS, vốn không nhận biết được các phân vùng NTFS, sẽ đặt tên ký tự C cho phân vùng FAT32 đầu tiên, bất kể trên thực tế có thể đó không phải là C đối với hệ điều hành Windows 2000 hay XP mà ta đang dùng. Rồi tiếp đến phân vùng sau là D (nếu nó cũng là FAT32)... Partition Magic Pro hoạt động trong DOS vẫn sẽ hiển thị tất cả các phân vùng. Các phân vùng NTFS sẽ không mang ký tự nào cả. Còn các phân vùng FAT32 sẽ mang các ký tự như hệ điều hành DOS gán cho. Vì có sự lẫn lộn về tên gọi các ký tự C, D... giữa hệ điều hành DOS với hệ điều hành Windows 2000 (hay XP), nên trên bảng hiển thị của Partition Magic Pro ta phải chú ý phân biệt phân vùng nào là C thực, D thực, hay E thực mà hệ điều hành Windows 2000 (hay XP) vẫn gán cho.

Xét ví dụ “giảm kích thước của phân vùng E để nhập vào phân vùng C”.
Sẽ có 4 bước cần tiến hành:
- Giảm kích thước của phân vùng E bằng cách tạo ra phân vùng trống nằm trước E.
- Nhập phân vùng trống đó vào D, đồng thời làm tăng kích thước của phân vùng D.
- Giảm kích thước của phân vùng D bằng cách tạo ra phân vùng trống nằm trước D.
- Nhập phân vùng trống đó vào C, đồng thời làm tăng kích thước của phân vùng C.

Cụ thể từng bước như sau:
1/ Giảm kích thước của phân vùng E bằng cách tạo ra phân vùng trống nằm trước E.
Để cho đơn giản, ta hãy xét trường hợp cả 3 phân vùng này đều là FAT32. Ví dụ ta có C (dung lượng 7.000MB), D (13.000MB) và E (20.000MB). Giả sử ta cần giảm 2.000 MB dung lượng của phân vùng E để nhập nó vào phân vùng C. (Chú ý, các con số chỉ kích thước MB ở đây và sau này đều được làm tròn). Sau khi khởi động Hiren Boot CD, ta vào Partition Magic Pro. Trang hiển thị sẽ cho ta thấy phân vùng C nằm ở trên cùng, ở dưới là phân vùng D, và ở dưới cùng là phân vùng E.


Partition......Type........ Size MB.. Used MB...Unused MB...Status..Pri/Log
*C: WinXP...FAT32.......7,000.0....4,500.0.... 2,500.0......Active..Primary
* ..............Extended...33,000.0...33,000.0... 0.0 ..........None ...Primary
*D: Setup..FAT32 ......13,000.0 ...8,200.0 ...4,800.0 .....None ...Logical
*E: Save...FAT32 ......20,000.0 ..11,600.0... 8,400.0 .....None ...Logical

Nhấn chuột phải vào phân vùng E, xuất hiện bảng menu. Nhấn vào “Resize/Move” của bảng menu, xuất hiện trang hiển thị như sau:

Free space before .......0.0 MB
New size ............20,000.0 MB
Free space after .........0.0 MB
Cluster size ........16 k

Không cần quan tâm đến hàng cuối cùng (Cluster size). Cũng không cần phải thay đổi kích thước của phân vùng E ở hàng “New size”. Chỉ cần điền con số 2000 vào hàng đầu tiên “Free space before” (giải phóng khoảng trống phía trước) là đủ:

Free space before .......2000 MB
New size ..............20,000.0 MB
Free space after ...........0.0 MB
Cluster size ..........16 k

Sau đó nhấn OK. Sẽ xuất hiện bảng hiển thị sau:

Partition....Type......... Size MB..Used MB...Unused MB..Status.. Pri/Log
*C: WinXP..FAT32........7,000.0...4,500.0.... 2,500.0.....Active...Primary
* .............Extended....33,000.0..31,000.0.. 2,000.0 ....None ....Primary
*D: Setup..FAT32 ......13,000.0..8,200.0 ....4,800.0 ....None ....Logical
* ............Unallocated.. 2,000.0... 0.0 ..........0.0 .......None ....Logical
*E: Save...FAT32 .......18,000.0..11,600.0.. 6,400.0 ....None ....Logical

Như vậy ta đã giảm kích thước của phân vùng E, đồng thời tạo ra phân vùng trống (unallocated) có kích thước 2000 MB (nằm giữa D và E).

2/ Nhập phân vùng trống vào D, đồng thời làm tăng kích thước của D:
Nhấn chuột phải vào phân vùng D, xuất hiện bảng menu. Nhấn vào “Resize/Move” của bảng menu, xuất hiện trang hiển thị sau:

Free space before ..........0.0 MB
New size ...............13,000.0 MB
Free space after ......2,000.0 MB
Cluster size ............8 k

Tương tự như trên, không cần thay đổi kích thước của phân vùng D (ở hàng “New size”), mà chỉ cần xóa 2000 MB ở hàng “Free space after” là đủ:

Free space before .........0.0 MB
New size ..............13,000.0 MB
Free space after .....(xóa)....MB
Cluster size ............8 k

Sau đó nhấn OK. Sẽ xuất hiện bảng hiển thị sau:

Partition....Type........Size MB...Used MB..Unused MB..Status.. Pri/Log
*C: WinXP..FAT32......7,000.0....4,500.0... 2,500.0.....Active...Primary
* .............Extended..33,000.0..33,000.0... 0.0 .........None ....Primary
*D: Setup..FAT32 ....15,000.0 ..8,200.0 ...6,800.0 ....None ....Logical
*E: Save...FAT32 ....18,000.0 ..11,600.0.. 6,400.0 ....None ....Logical

Như vậy phân vùng D đã tăng thêm kích thước 2000 MB.

3/ Giảm kích thước của phân vùng D bằng cách tạo ra phân vùng trống nằm trước D.
Lặp lại thao tác trên bằng cách nhấn chuột phải vào phân vùng D, rồi nhấn vào “Resize/Move”, sẽ xuất hiện trang hiển thị như sau:

Free space before ........0.0 MB
New size .............15,000.0 MB
Free space after ..........0.0 MB
Cluster size ..........8 k

Tương tự như trên, ta điền con số 2000 vào hàng đầu tiên (Free space before):

Free space before .......2000 MB
New size ..............15,000.0 MB
Free space after ...........0.0 MB
Cluster size ...........8 k

Sau đó nhấn OK. Sẽ xuất hiện bảng hiển thị sau:

Partition.....Type.......Size MB...Used MB..Unused MB..Status.. Pri/Log
*C: WinXP...FAT32......7,000.0...4,500.0... 2,500.0.....Active.. Primary
* .............Extended..33,000.0..31,000.0.. 2,000.0 ....None ....Primary
* ..........Unallocated..2,000.0 ... 0.0 ....... 0.0 .........None ... Logical
*D: Setup..FAT32 ....13,000.0...8,200.0 ...4,800.0 ....None ... Logical
*E: Save...FAT32 ....18,000.0..11,600.0... 6,400.0 ....None ... Logical

Khi đó kích thước của phân vùng D bị giảm, đồng thời hình thành phân vùng trống (unallocated) có kích thước 2000 MB (nằm giữa C và D).

4/ Nhập phân vùng trống vào C, đồng thời làm tăng kích thước của phân vùng C.
Tiến hành thao tác như trên, nghĩa là nhấn chuột phải vào phân vùng C, tiếp theo là “Resize/Move”:

Free space before .......0.0 MB
New size ..............7,000.0 MB
Free space after ... 2,000.0 MB
Cluster size ...........4 k

Rồi xóa 2000 MB ở hàng “Free space after” là được:

Free space before .......0.0 MB
New size ..............7,000.0 MB
Free space after ....(xóa)...MB
Cluster size ...........4 k

Rồi nhấn OK. Xuất hiện bảng hiển thị:

Partition....Type......Size MB...Used MB..Unused MB..Status..Pri/Log
*C: WinXP..FAT32.....9,000.0... 4,500.0.. 4,500.0.....Active..Primary
* ...........Extended..31,000.0..31,000.0... 0.0 .........None ...Primary
*D: Setup..FAT32 ..13,000.0 ..8,200.0...4,800.0 .....None ...Logical
*E: Save...FAT32...18,000.0..11,600.0...6,400.0 .....None ...Logical

Cuối cùng, nhấn “Apply”, sau đó “Yes” để chương trình Partition Magic Pro thực hiện tất cả các công việc của 4 bước nêu trên. Sau khi công việc hoàn tất, chương trình sẽ đòi hỏi khởi động lại máy tính.

Nguồn: Vn- Zoom

TheThuongNT
27/10/10, 01:28 PM
Đây là hướng dẫn chia lại ổ, còn hunghunghung82 hỏi là trong quá trình chạy tiến trình chia lại ổ nó bị đơ cơ mà:a:

Kyorgan
27/10/10, 08:04 PM
Em chia lại ổ cứng bằng partion magic, đã lấy phần thừa của ổ D nhập vào ổ E, nhấn appy -> OK và nó hiện ra bảng Batch Progress, trong đó có 3 ô nó chỉ chạy mấy cái vệt xanh xanh được như sau:

Entire Progress: 14%
Resiing Patition: 31%
Clearing truncated patition: 10%

Rồi máy đơ luôn, chuột không nhúc nhích. Vậy đây có phải là lỗi khi chia không hay là nó đang thực hiện chia ổ? Em không rành về mấy cái vụ này lắm.

Ối Zời !! Bạn nhập lại phần hỏng trong ổ đĩa ?? Vậy tiền sử ổ đĩa của bạn là do bạn cắt ra hay bạn mua về đã cắt phần hỏng đó ra rồi ??. Nếu tiền sử ổ đĩa đó đã bị cắt ra khoảng trống đó là thợ PC họ đã scan disk trong Dos thấy cái khoảng đó bị nhiều những ô màu vàng hoặc đỏ có nghĩa là tốc độ truy suất những ô của sector đó trên 500 ms (tức là từ nửa giây đến 1 giây đồng hồ mà thường một ổ đĩa mới tốc độ mỗi ô truy suất là 3 ms, 3/1000 giây). Khi bạn Fomat dồn cái đoạn hỏng bỏ đi ấy lại nó dừng và đơ là phải rồi (Thực ra nó không phải đơ mà khoảng 10 ->15' sau nó mới dồn xong phần hỏng đó, khi lỗi hẳn nó sẽ có cảnh báo). Bạn nên để nguyên đừng dồn cái đoạn hỏng trên ổ đĩa vào dùng là OK ./.

truongtvd
08/11/10, 11:45 AM
Em chia lại ổ cứng bằng partion magic, đã lấy phần thừa của ổ D nhập vào ổ E, nhấn appy -> OK và nó hiện ra bảng Batch Progress, trong đó có 3 ô nó chỉ chạy mấy cái vệt xanh xanh được như sau:

Entire Progress: 14%
Resiing Patition: 31%
Clearing truncated patition: 10%

Rồi máy đơ luôn, chuột không nhúc nhích. Vậy đây có phải là lỗi khi chia không hay là nó đang thực hiện chia ổ? Em không rành về mấy cái vụ này lắm.

Mình đoán là bạn chạy Partition Magic (PM) trên môi trường Windows rồi. Nếu bạn chụp được ảnh màn hình, gửi lên để mọi người nhìn thấy được thì sẽ cho bạn lời khuyên tốt hơn. Mình nói vài ý, bạn kiểm tra lại nhé:


Chạy PM để điều chỉnh lại kích thước các phân vùng đĩa (resize) có thể thực hiện trên môi trường Windows, hoặc môi trường DOS (dùng các đĩa Hiren Boot, ...). Chạy trên DOS thì giảm thiểu được các rủi ro, nhưng chức năng của bản chạy trên DOS ít hơn so với bản chạy trên Windows. Thêm nữa, chạy trên DOS chậm hơn hẳn, vì Hiren Boot chỉ sử dụng 100MB bộ nhớ RAM làm môi trường trung gian để dời đổi dữ liệu (chuyển x MegaByte dữ liệu từ 1 phân vùng 1 vào RAM, chuyển x MB dữ liệu từ vùng 2 vào X, rồi chuyển x MB đó từ RAM vào vùng 2, hoàn thành 1 lần hoán đổi). Cứ như vậy cho tới khi xong mấy chục GB dữ liệu trên đĩa của bạn.
Chạy PM, bạn phải bảo đảm những điều sau, để tránh rủi ro khi quá trình dịch chuyển dữ liệu đang thực hiện. Nếu bị đứng nửa chừng (do cúp điện, do các nguyên nhân khác, ...) sẽ "mệt" lắm.

Bạn bảo đảm nguồn điện ổn định
Bảo đảm các linh kiện phần cứng ổn định: RAM ổn định, các dây cáp nối với đĩa cứng ổn định, dây cáp nguồn nối vào đĩa cứng chắc chắn, không lỏng lẻo.
Nếu chạy PM trên WIndows, nên bảo đảm máy "sạch", không có virus trên hệ thống.


Theo những gì bạn mô tả, có thể quá trình chạy chưa xong (vì thường là rất chậm) mà bạn không biết nên bấm dừng, hoặc có thể thật sự đã bị ngưng (do các nguyên nhân đã liệt kê ở trên: do lỏng lẻo dây cáp phần cứng; do nguồn điện không ổn đinh, tuột áp, cúp điện; do lỏng RAM; do virus). Nếu thật sự diễn ra đúng như những gì mình đã dự đoán, có thể bạn sẽ bị mất mát một số dữ liệu trên đĩa. Công cuộc khôi phục (lấy lại dữ liệu được phần nào hay phần đó) sẽ vất vả đây. Bạn search google để tìm kiếm các công cụ khôi phục (liên quan đến Master Boot Record, ...) hoặc bạn nên ra tiệm đĩa kiếm 1 đĩa Hiren boot về để "thử khả năng", không thành công thì cũng ... có kinh nghiệm.

Vậy nhé, chúc may mắn.