PDA

View Full Version : thanhhai_hb70 Về Thái NguyênThanhHai_hb70
02/3/15, 05:51 AM
Sau Bao Lần lỡ Hẹn, Hum nay ra quân quyết về thăm chú Sờ Soạng Cùng TranNgocDiepMinh...
hy vọng gặp ĐỆ NHẤT TỬU Mình ko Xỉn... kk

TheThuongNT
02/3/15, 06:42 AM
Ước gì được lên Thái Nguyên tơi một lần :xxxx