PDA

View Full Version : Aria Maestosa - Soạn, chỉnh sửa và chơi các file midiHungMusic_NT
06/8/12, 05:19 PM
[Only registered and activated users can see links]
Aria Maestosa là phần mềm mã nguồn mở, cho phép bạn soạn, chỉnh sửa và chơi các file midi với một vài cú nhấp chuột, trong một giao diện thân thiện với người sử dụng, cung cấp bàn phím, trống, guitar và trình điều khiển.


Các tính năng:

• Nhập và chơi các tập tin MIDI.
• Dễ dàng soạn và chỉnh sửa âm nhạc.
• Xem và sử dụng ký hiệu âm nhạc, cũng như piano

Trang chủ

[Only registered and activated users can see links]
Tải về

Aria Maestosa 1.4.3 ([Only registered and activated users can see links])
Mới test, theo cảm nhận riêng thì pm này đọc midi rất tốt, dặc biệt là free :)

hunghoavtt
07/8/12, 11:39 AM
Hay quá! cảm ơn bác nhé, mà chạy midi thì cũng nhiều phần mềm chạy được như karaoke mà

Cowboy
26/10/12, 10:43 AM
[Only registered and activated users can see links]

Aria Maestosa là phần mềm mã nguồn mở, cho phép bạn soạn, chỉnh sửa và chơi các file midi với một vài cú nhấp chuột, trong một giao diện thân thiện với người sử dụng, cung cấp bàn phím, trống, guitar và trình điều khiển.


Các tính năng:

• Nhập và chơi các tập tin MIDI.
• Dễ dàng soạn và chỉnh sửa âm nhạc.
• Xem và sử dụng ký hiệu âm nhạc, cũng như piano

What's new in 1.4 (since 1.2)

Add mute and solo buttons
Added support for recording from MIDI keyboard/instrument
Support looping playback
Under Mac OS X, add support for selecting soundfont
Added support for multiple program changes (multiple instruments per track)
Support sending midi output to external devices
Improve selection to preview which notes are included
Auto-extend song length when moving notes past end
Support for importing lyrics events (not yet for editing them)
Nicer symbols on printed scores
Fixed reading files with accents in their name on Windows
Added ability to drag-duplicate notes
Allow entering precise values in the controller editor
Allow finer pitch bends
New translations (Russian, Portuguese)
Add option to check online for new versions of Aria
More bugfixes and minor improvementsTrang chủ

[Only registered and activated users can see links]
Tải về

Installer for stable version 1.4.5 ([Only registered and activated users can see links])

HungMusic_NT
19/4/13, 11:31 AM
[Only registered and activated users can see links]

Aria Maestosa là phần mềm mã nguồn mở, cho phép bạn soạn, chỉnh sửa và chơi các file midi với một vài cú nhấp chuột, trong một giao diện thân thiện với người sử dụng, cung cấp bàn phím, trống, guitar và trình điều khiển.


Các tính năng:

• Nhập và chơi các tập tin MIDI.
• Dễ dàng soạn và chỉnh sửa âm nhạc.
• Xem và sử dụng ký hiệu âm nhạc, cũng như piano

What's new in 1.4 (since 1.2)Add mute and solo buttons
Added support for recording from MIDI keyboard/instrument
Support looping playback
Under Mac OS X, add support for selecting soundfont
Added support for multiple program changes (multiple instruments per track)
Support sending midi output to external devices
Improve selection to preview which notes are included
Auto-extend song length when moving notes past end
Support for importing lyrics events (not yet for editing them)
Nicer symbols on printed scores
Fixed reading files with accents in their name on Windows
Added ability to drag-duplicate notes
Allow entering precise values in the controller editor
Allow finer pitch bends
New translations (Russian, Portuguese)
Add option to check online for new versions of Aria
More bugfixes and minor improvements


Trang chủ

[Only registered and activated users can see links]

Tải về

Installer for stable version 1.4.7 ([Only registered and activated users can see links])

HungMusic_NT
29/10/13, 08:35 PM
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
What's new in 1.4 (since 1.2)

Add mute and solo buttons
Added support for recording from MIDI keyboard/instrument
Support looping playback
Under Mac OS X, add support for selecting soundfont
Added support for multiple program changes (multiple instruments per track)
Support sending midi output to external devices
Improve selection to preview which notes are included
Auto-extend song length when moving notes past end
Support for importing lyrics events (not yet for editing them)
Nicer symbols on printed scores
Fixed reading files with accents in their name on Windows
Added ability to drag-duplicate notes
Allow entering precise values in the controller editor
Allow finer pitch bends
New translations (Russian, Portuguese)
Add option to check online for new versions of Aria
Lyrics management
More bugfixes and minor improvements

Download

Installer for stable version 1.4.9 ([Only registered and activated users can see links]) Window
Stable version 1.4.9 ([Only registered and activated users can see links]) for mac OS X 10.5 or better
Tiger-compatible build of 1.2.2 ([Only registered and activated users can see links]) For people still using mac OS X 10.4 and/or PPC macs

TheThuongNT
01/11/13, 11:27 AM
Chưa dùng nhưng nhìn giao diện này thì bạn nào đã quen sử dụng piano roll có thể hoàn toàn sử dụng cái này một cách dễ dàng