PDA

View Full Version : Recover My Files Professional - Phần Mềm khôi phục dữ liệu tốt nhấtHungMusic_NT
14/10/11, 05:56 PM
GetData Recover My Files Pro v4.9.4.1296

[Only registered and activated users can see links]

Recover My Files là phần mềm phục hồi dữ liệu sẽ dễ dàng phục hồi các file đã xóa rỗng từ thùng rác Windows hay bị mất do nhiễm virus hoặc nhiễm Trojan, hệ thống bất ngờ shutdown hoặc do hư hỏng phần mềm.

Recover My Files khôi phục nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng Recover My Files để thực hiện phục hồi dữ liệu ổ cứng, hoặc nếu bạn đang cố gắng và khôi phục dữ liệu từ đĩa mềm, đĩa zip, phương tiện truyền thông thông minh, compact flash hoặc phương tiện di động khác. Nó rất dễ dàng phục hồi đĩa phần mềm để lấy lại các tập tin và nhận được dữ liệu trở lại.

Recover My Files an toàn và đáng tin cậy. Thiết kế đặc biệt để cho phép nhà và người dùng để nhanh chóng và đơn giản là phục hồi dữ liệu. Sử dụng đơn giản, với một cửa sổ xem trước tập tin đầy đủ cho các tập tin phục hồi.Recover My Files phục hồi dữ liệu phần mềm sẽ tìm thấy bất kỳ kiểu file nào, nhưng đặc biệt hỗ trợ hơn 300 kiểu file trong categories sau đây:

• Khôi phục email đã bị xóa
• Khôi phục các tài liệu đã xóa
• Khôi phục tài liệu lưu trữ
• Khôi phục ảnh số
• Khôi phục âm nhạc và video
• v.v...


Khôi phục dữ liệu cho
• Đã xoá tập tin;
• Bạn quên tập tin;
• Formatted đĩa;
• RAW đĩa;
• Thiếu Drive Letters;
• Cài đặt lại Windows.


Trang chủ
[Only registered and activated users can see links]
TẢI VỀ
Recover My Files Pro v4.9.4.1296
Recover My Files Pro v4.9.4.1296 ([Only registered and activated users can see links])
Old version
Recover My Files Pro v4.9.2.1240

Bản Recover My Files Pro 4.9.2.1240 (Crack ADMIN-CRACK) : [Only registered and activated users can see links]
Bản Recover My Files Pro 4.9.2.1240 (Portable) : [Only registered and activated users can see links]
Hướng dẫn
1. Chạy file RecoverMyFiles-Setup.exe để cài đặt chương trình
2. Thoát khỏi chương trình
3. Copy and Replace file RecoverMyFiles.exe vào thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\GetData\Recover My Files v4
4. Xong


Screenshot tested

[Only registered and activated users can see links]

NgocSinh80
06/2/12, 02:33 PM
Bác nào có Key phầm mềm Recover My Files (Phục hồi dữ liệu bị mất) cho em xin với em cảm ơn các bác nhiều

LongSad
06/2/12, 04:06 PM
Bác thử key này xem
Name: Mark D Price
S e r i a l: MM6NBN-JPR1W4-ZG7U1E-QT0MHH-AFW0H8-1K0K6F-4T2DG4-51WWVY
Không thì tải bản này gồm cả keygen
[Only registered and activated users can see links]

HungMusic_NT
06/2/12, 04:46 PM
Recover My Files Pro v4.9.4.1343
[Only registered and activated users can see links]Recover My Files là phần mềm phục hồi dữ liệu sẽ dễ dàng phục hồi các file đã xóa rỗng từ thùng rác Windows hay bị mất do nhiễm virus hoặc nhiễm Trojan, hệ thống bất ngờ shutdown hoặc do hư hỏng phần mềm.

Recover My Files khôi phục nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng Recover My Files để thực hiện phục hồi dữ liệu ổ cứng, hoặc nếu bạn đang cố gắng và khôi phục dữ liệu từ đĩa mềm, đĩa zip, phương tiện truyền thông thông minh, compact flash hoặc phương tiện di động khác. Nó rất dễ dàng phục hồi đĩa phần mềm để lấy lại các tập tin và nhận được dữ liệu trở lại.

Recover My Files an toàn và đáng tin cậy. Thiết kế đặc biệt để cho phép nhà và người dùng để nhanh chóng và đơn giản là phục hồi dữ liệu. Sử dụng đơn giản, với một cửa sổ xem trước tập tin đầy đủ cho các tập tin phục hồi.

Recover My Files phục hồi dữ liệu phần mềm sẽ tìm thấy bất kỳ kiểu file nào, nhưng đặc biệt hỗ trợ hơn 300 kiểu file trong categories sau đây:

• Khôi phục email đã bị xóa
• Khôi phục các tài liệu đã xóa
• Khôi phục tài liệu lưu trữ
• Khôi phục ảnh số
• Khôi phục âm nhạc và video
• v.v...

Khôi phục dữ liệu cho:

• Đã xoá tập tin;
• Bạn quên tập tin;
• Formatted đĩa;
• RAW đĩa;
• Thiếu Drive Letters;
• Cài đặt lại Windows.


Homepage

[Only registered and activated users can see links]

Download


GetData Recover My Files Professional v4.9.4.1343 ([Only registered and activated users can see links])

GetData Recover My Files Professional v4.9.4.1343 Portable ([Only registered and activated users can see links])
Crack


[Only registered and activated users can see links]
1. Chạy file RecoverMyFiles-Setup.exe để cài đặt chương trình
2. Thoát khỏi chương trình
3. Tải Crack về Copy and Replace file RecoverMyFiles.exe vào thư mục cài đặt mặc định là C:\Program Files\GetData\Recover My Files v4
4. Xong