PDA

View Full Version : Điệu nhạc cho CTK7000 & WK 7500mitram
27/12/11, 03:30 PM
Gởi các ACE nào đang sử dụng 2 Nodel trên. Các điệu là của Công ty Việt Thương.
Có điệu làm hay và có điệu chưa hay. Thôi thì có còn hơn không, khoảng 60 điệu.
Link down: [Only registered and activated users can see links]