PDA

View Full Version : Bass guitar 1. Tìm hiểu lịch sử guitar bass
 2. Xin ghi giùm câu nhạc
 3. John Myung - Progressive Bass Concepts
 4. Tài liệu đàn bass
 5. Ultimate ear training for guitar and bass
 6. Video: Jaco Pastorius - Modern Electric Bass
 7. Tìm tài liệu học Slap Bass
 8. Ebook dạy chơi bass
 9. Bass Guitar For Dummies, 2 edition
 10. Marc D. Ensign - Slappin': A Complete Study of Slap Technique for Bass Marc D. Ensign
 11. Active pickup hay Passive pickup cho đàn bass
 12. Các album bass mới ra
 13. Những nghệ sỹ đã hình thành phong cách chơi bass của thế kỷ 20
 14. Tổng hợp Album những tay bass nổi tiếng thế giới
 15. Marcus miller
 16. Tần số các note của đàn guitar bass
 17. Vài nét về đàn Guitar Bass
 18. Lick Library - Video hướng dẫn Bass Guitar
 19. Cần Audio files for "Progressive Bass Guitar - Gary Turner & Brenton White"
 20. Tạo tiếng contrabass trên guitar bass
 21. [Video Training] Absolute Beginners - Bass cho người mới bắt đầu
 22. Học quãng trên đàn Guitar bass
 23. Guitar & Bass UK - November 2011
 24. Video clip: Một số bài tập Funk bass
 25. Guitar & Bass - January 2012
 26. Premier Guitar - January 2012
 27. Nhờ anh em chia sẻ tài liệu bass bài Jingle bells của Boney M
 28. Guitar & Bass USA
 29. MJS - Easy Bass Guitar Theory - Play, Write and Understand Music Theory for Bass
 30. Help ! 1 số tài liệu về bass để luyện ngón
 31. Xin được chỉ giáo cách kết nối Guitar bass với mixer!