PDA

View Full Version : Hướng dẫn diễn đàn 1. Hướng dẫn Sử dụng diễn đàn
 2. Hướng dẫn sử dụng fileden.com để lấy link trực tiếp
 3. Hướng dẫn sử dụng mediafire.com để up file lên diễn đàn
 4. Hướng dẫn sử dụng Youtube để đăng video up lên diễn đàn
 5. Chèn nhạc từ mp3.zing.vn
 6. Sử dụng tính năng đưa bài viết vào Blog
 7. Hướng dẫn gõ Tiếng Việt
 8. Hướng dẫn cách mở khi mất bảng thống kê
 9. Hướng dẫn sử dụng sannhac.com để lấy link trực tiếp
 10. Đăng kí Nick rồi mà sao không vào viết bài được? (nick mới)
 11. Cách gửi file lên diễn đàn?
 12. Hướng dẫn sử dụng upanh.com để đăng hình vào bài viết
 13. Chức năng tìm bài gửi của thành viên
 14. Giao diện soạn thảo CKEditor, chức năng Bảng và Autosave của diễn đàn
 15. Giúp cách đổi mật khẩu đăng nhập
 16. Lọc chủ đề (topic) theo tiền tố (prefix) tại diễn đàn
 17. Hướng dẫn sử dụng imgur.com và photobucket.com đăng hình vào bài viết
 18. Hướng dẫn sử dụng Google custom search để tìm kiếm trên diễn đàn
 19. Truy cập ViAnhEm.com trên ứng dụng Tapatalk