PDA

View Full Version : Các loại nhạc cụ dân tộc 1. Khèn Mông
 2. Đàn bầu - Biểu tượng đặc sắc và độc đáo của tâm hồn Việt
 3. Đàn Ta Lư
 4. Đàn Bầu & kỹ thuật
 5. Tìm hiểu về sáo ngang
 6. Một vài nhạc cụ VN
 7. Giới thiệu về đàn sến trong cải lương
 8. Đàn nhị
 9. Đàn K'ni của đồng bào Tây Nguyên.
 10. Đàn T'rưng
 11. Đàn Tỳ Bà
 12. Đàn Tam thập lục (36 dây)
 13. Đàn K’lông pút.
 14. Ebook Học thổi sáo, sheet cho sáo
 15. Ai biết cách học chơi đàn Cò không
 16. “Vua đàn nguyệt”
 17. “Cải tiến” cồng chiêng Tây Nguyên – Được, mất?
 18. Ngón đàn kìm tuyệt vời của đất Thủ
 19. Nhạc cụ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
 20. Giáo trình tự học thổi Sáo và Ngâm Thơ
 21. Một số hình ảnh nhạc cụ truyền thống
 22. Vai trò âm nhạc trong sân khấu truyền thống Việt Nam
 23. Đàn đá - một nhạc cụ cổ nhất việt nam
 24. Độc tấu trống Ngẫu hứng Súy Vân
 25. Độc đáo những nhạc cụ chỉ có ở Việt Nam